Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình thời sự truyền hình (Khảo sát Kênh VTV1 và kênh VTC14 trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016)

-  Nghiên cứu, đánh giá tương đối toàn diện về ưu điểm và hạn chế của các bản tin dự  báo thời tiết với ngôn ngữ  đặc thù trên  kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam và Kênh VTC14.
-  Khảo sát đánh giá thực trạng  thông tin dự  báo thời tiết trên Kênh VTV1 và VTC14, chỉ rõ ưu điểm , nhược điểm và nguyên nhân.
-  Xây dựng các giải pháp truyền thông để  có thể  nâng cao chất lượng của bản tin theo hướng gần gũi, sát thực và dễ hiểu hơn đối với người dân.
Đây là cơ sở thông tin quan trọng để người dân  thay đổi hành vi và nhận thức tốt hơn  về  những thay đổi của  thời tiết cũng như  tự  phòng chống thiên tai  thông qua các bản tin dự báo thời tiết.
Authors:


Trịnh, Thị Thúy
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23133

Nhận xét