Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2005 đến năm 2015

Authors: Lê, Thị Minh Thu
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 113 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33890

Nhận xét

Bài đăng phổ biến