Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Authors:

Lương, Thị Huyền Thương
Keywords: Văn học Việt Nam
Truyện truyền kì
Nghiên cứu văn học
Thế kỷ 19
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tình hình phát triển của thể loại truyện truyền kì trong văn học thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. Khái quát về hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hóa – văn học trong giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Khảo sát và nghiên cứu truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, đóng góp một cái nhìn toàn diện hơn về truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn này. Phân tích những xu hướng mới trong nội dung phản ánh của truyện truyền kì giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX trên các khía cạnh: sự chuyển hướng trong tư tưởng; đề tài gắn với đời sống thế sự; xu hướng viết về người thật, việc thật; con người và số phận con người. Nghiên cứu những đổi mới trong nghệ thuật của truyện truyền kì giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX về: sự chuyển đổi giữa “kì” và “thực”; “thực” trong nghệ thuật tự sự; văn phong tinh giản và kết cấu mở
Description: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23677

Nhận xét

Bài đăng phổ biến