Marketing mix cho dịch vụ quảng cáo trực tuyến của công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Timenet toàn cầu

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 4 chương
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về marketing mix
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng hoạt động marketing mix cho dịch vụ  quảng cáo trực tuyến của  Công ty  TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ  Timenet  Toàn Cầu  giai đoạn 2014-2015.
Chương 4: Giải pháp marketing mix cho dịch vụ  quảng cáo trực tuyến  của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Timenet Toàn Cầu 
Authors: 

Vương, Thanh Huyền
Keywords: Marketing internet
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33415

Nhận xét