Nghiên cứu thị trường khách du lịch Bắc Âu đến Việt Nam


Trình bày cơ sở lý luận về thị trường du lịch và phương pháp nghiên cứu thị trường du lịch. Nghiên cứu thị trường khách Bắc Âu đi du lịch nước ngoài và đến Việt Nam, trình bày các đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội của 4 nước Bắc Âu là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan; xu hướng tiêu dùng và mua sắm của người dân Bắc Âu cũng như xu hướng đi du lịch của thị trường này; đăc điểm, tâm lý, thị hiếu của thị trường khách Bắc Âu; xu hướng và số lượng khách du lịch Bắc Âu tới Việt Nam; khả năng của du lịch Việt Nam trong việc thu hút và khai thác thị trường khách Bắc Âu; thực trạng công tác xúc tiến và khai thác thị trường khách du lịch Bắc Âu. Trình bày một số giải pháp đẩy mạnh xúc tiến và khai thác thị trường khách du lịch Bắc Âu tới Việt Nam bao gồm các giải pháp về cơ chế chính sách, các giải pháp về thị trường, sản phẩm, xúc tiến quảng bá, tổ chức và phối kết hợp.
Authors:

Trần, Phú Cường
Keywords: Thị trường du lịch
Việt Nam
Bắc Âu
Du lịch
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 126 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17359
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét