Phân tích và dự báo tràn dầu vùng biển Vịnh Bắc Bộ bằng mô hình số trị ứng dụng số liệu radar biển


       Các lĩnh vực biển trong vòng vài thập kỷ trở lại đây đã và đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm và phát triển. Về kinh tế, biển đang trở thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển của các quốc gia có ưu thế  về  biển. Đối với Việt Nam là một quốc gia ven biển, có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi trong việc phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển thì việc tận dụng lợi thế đó nhằm đưa Việt Nam từng bước "trở  thành một quốc gia mạnh về  biển, giàu lên từ  biển" ngày càng trở nên quan trọng.
       Để  có những thông  tin và hiểu biết nhất định giúp cho việc quản lý, khai thác và bảo vệ  biển cần có những số  liệu quan trắc thực tế, các nghiên cứu chuyên sâu. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các thiết bị quan trắc biển ngày càng hiện đại và tiện dụng. Một trong những công nghệ  quan trắc biển hiện nay đang được nhiều quốc gia chú trọng đầu tư đó là quan trắc bằng công nghệ  radar. Đối với Việt nam, Nhà nước đã và đang có chủ trương quan tâm và có kế hoạch xây dựng nhiều mạng lưới quan trắc, giám sát các quá trình động lực và môi trường biển, trong đó có hệ thống radar biển.
       Năm 2011, trạm radar biển đầu tiên  ở  Việt nam được xây dựng tại Đồng Hới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan trắc biển tại Việt Nam. Đến nay,  dự án đã kết thúc  giai đoạn 1 với 4 trạm trong đó 3 trạm quan trắc và 1 trạm trung tâm quan trắc hệ thống dòng chảy khu vực vịnh Bắc Bộ. Các số liệu radar biển bao gồm số liệu về sóng và dòng chảy là những nguồn dữ liệu vô cùng quý giá trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, quản lý và khai thác biển. Đây là một nguồn dữ liệu mới đối với Việt Nam và cho đến nay mới chỉ có rất ít công trình nghiên cứu có sử dụng nguồn số liệu này.
       Mặt khác, các nghiên cứu  ứng dụng của nguồn dữ  liệu này rất rộng và phong phú, một trong số đó là ứng dụng dự báo vật thể trôi trên biển và dự báo tràn dầu trên biển. Hiện nay, vấn đề  ô nhiễm dầu trên biển là một trong những vấn đề  nghiêm trọng đang được cộng đồng quốc tế  quan tâm. Vấn đề  ô nhiễm dầu trên biển Đông nói chung và ô nhiễm dầu trên biển Việt Nam nói riêng cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Vì vậy, vấn đề  nghiên cứu tính toán mô phỏng quá trình lan truyền dầu sau khi xảy ra các sự  cố  tràn dầu trên biển để  đề  ra các phương án  ứng cứu thích hợp là rất cần thiết.
       Vì những lý do trên, trong khuôn khổ  đề  tài này  tác giả  đưa ra hướng nghiên cứu  để  ứng dụng  số  liệu  thu thập từ  radar biển để  nghiên cứu chế  độ  dòng chảy tại vịnh Bắc Bộ  và so sánh với các nghiên cứu trước đây.  Sau đó,  sẽ  thực hiện nghiên cứu ứng dụng khả năng dự báo tràn dầu trên biển bằng số liệu thu thập từ radar và từ mô hình số trị.
       Nội dung luận văn bao gổm 04  chương  chính, phần kết luận và phần  các bảng phụ lục:
Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Đánh giá số liệu thu thập từ radar biển và ứng dụng nghiên cứu chế độ dòng chảy tầng mặt khu vực Vịnh Bắc bộ.
Chương 4:  Phân tích và dự  báo thử  nghiệm lan truyền dầu trên khu vực  Vịnh Bắc bộ.
Kết luận 
Authors: 

Trần, Mạnh Cường
Keywords: Hải dương học
Tràn dầu vùng biển
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHKHTN
Description: 62 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33451

Nhận xét