Tai biến tự nhiên và khắc phục của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX

Authors:

Trần, Thị Hạnh Hiền
Keywords: Triều Nguyễn
Lịch sử Việt Nam
Tai biến tự nhiên
Nửa đầu thế kỉ 19
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Khái quát đôi nét về tai biến tự nhiên trước thế kỷ XIX nói chung và về tai biến tự nhiên ở Việt Nam nói riêng. Tìm hiểu về tai biến tự nhiên như: lũ bão, hạn hán và một số hiện tượng tai biến tự nhiên khác. Trình bày những tác động của tai biến tự nhiên trong hệ thống các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và các biện pháp phòng chống, khắc phục của nhà Nguyễn để làm sáng tỏ lịch sử triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX từ hai góc độ: vị trí, vai trò của giai cấp cầm quyền trong quá trình chăm lo đời sống nhân dân và yêu cầu bức xúc của xã hội cùng những giải pháp và hệ quả.
Description: 168 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23685

Nhận xét

Bài đăng phổ biến