Tồn đọng án dân sự trong thi hành án ở Việt Nam hiện nay - Các giải pháp khắc phục

Authors: Phạm, Thị Đào
Keywords: Thi hành án (Pháp luật)
Luật dân sự
Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 113 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17207
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét