Hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam đối với các tội phạm về ma túy (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

Authors: Trương, Thị Dung
Keywords: Luật hình sự
Việt Nam
Ma túy và tội phạm
Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34266
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến