Ký sinh trùng : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa


"Trình bày đại cương về ký sinh trùng, đơn bào ký sinh, giun sán ký sinh, tiết túc y học, nấm ký sinh. Một số đặc điểm, tác hại, chẩn đoán, điều trị và phòng chống bệnh ký sinh trùng"
Mời bạn đọc tham khảo full text tại đây:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53458

Nhận xét