Thực trạng hiểu biết, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viện hiện nay (Qua khảo sát tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Bách khoa Hà Nội)


Authors:

Bùi, Thị Hạnh
Keywords: Xã hội học
Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Sinh viên
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 107 tr.
Abstract: Xác định hiểu biết của sinh viên về các vấn đề sinh sản và tránh thai, tiếp cận với các nơi cung cấp các biện pháp tránh thai (BPTT); hiểu biết về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản (SKSS) nói trên. Tìm hiểu thái độ của sinh viên đối với việc nhận thông tin về các BPTT, đối với vấn đề QHTD trước hôn nhân. Tìm hiểu hành vi chăm sóc SKSS của sinh viên thông qua hành vi QHTD và sử dụng BPTT khi QHTD. Đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của sinh viên trong vấn đề chăm sóc SKSS
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17656

Nhận xét