Trách nhiệm hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

Authors: Vũ, Thanh Tùng
Keywords: Luật hình sự
Việt Nam
Lừa đảo
Luật và pháp chế
Trách nhiệm hình sự
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34256
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét