Vận dụng triết lý đạo Phật trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Hoa Sen


Authors: Lương, Vinh Quang
Keywords: Kinh doanh
Quản trị
Văn hóa doanh nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 75 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17194
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét