Thực hành quyền công tố đối với các tội xâm phạm sở hữu theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Authors: Nguyễn, Văn Điền
Keywords: Luật hình sự
Việt Nam
Quyền công tố
Luật và pháp chế
Tài sản
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34257
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét